skip to Main Content

כסלו > אור וחושך

בסופו של חודש כסלו, בשיאו של החורף ובתקופה שבה הימים קצרים יותר מכל ימות השנה, אנו מדליקים את נרות החנוכה כדי לפרסם את ניצחונו של האור על החושך, את ניצחון הרוח על העוולות. כך היה בימים ההם של המכבים, וכך בזמן הזה ‒ אם רק נישמע לקריאה להאיר את העולם.

arrow1
a-setting-sun

המדרש מספר מה חש האדם הראשון כשראה שהימים מתקצרים.

amphoras

לומדים את המקור מתוך התלמוד המספר על נס פך השמן.

מסביב לשנה

טבת > מילים

חשוון > האחר ואני

תשרי דף חדש

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

אייר > בית

ניסן > שאלות

אדר > גלוי ונסתר

שבט > צמיחה

אלול > התבוננות

אב > עצב

תמוז > מטיילים

סיוון > לימוד

Back To Top