skip to Main Content

סליחה!

שירה של לאה נאור מספר על הרצון לתקן את מעשינו ועל קושי הכרוך בכך. הילדים בשיר מתבוננים לאחור על המעשים השליליים שעשו ומביעים את רצונם להשתפר.

Read More

לראות את הטוב

שני אנשים שמתארחים אצל בעל בית אחד ואוכלים באותה סעודה יכולים לראות דברים שונים. אחד עינו תהיה צרה והוא יראה רק את הרע, ואחר יתבונן בעין טובה ויראה נדיבות ומאור פנים.

Read More
Back To Top