skip to Main Content

אהבת הקריאה

הילדים בימינו יושבים מול מסכים וקוראים פחות ופחות ספרים, וחשוב להזכיר להם את ערכה של קריאת הספרים, כפי שממחיש השיר כל הכבוד לאבא של פרץ בנאי.

Back To Top