skip to Main Content

איך ילד גדל? / רימונה דינור

לכל דבר בחיים קצב התפתחות וצמיחה שונה. אפשר להשפיע על ההתפתחות, אך אי אפשר להאיץ את הקצב שלה. השיר עוסק בגורמים להתפתחות ובקצבים השונים, וכך הם מצביעים על השפעה מצד אחד ועל הצורך בסבלנות מצד אחר.

Back To Top