skip to Main Content

אין לך אדם שאין לו שעה

אנו נוטים לזלזל באנשים שנראים לנו פחות מוצלחים וגם בדברים שנראה שאין בהם תועלת. המשנה יוצאת נגד הגישה הזאת.

Back To Top