skip to Main Content

אני ואתה נחקור את העולם

לפניכם פעילות חקירה של המתרחש סביבנו, ומטרתה לעודד את התלמידים לשאול שאלות על העולם ולחקור אותו.

Back To Top