skip to Main Content

אני רוצה תמיד עיניים/ נתן זך

השיר מבטא  את השאיפה להתבונן ביופי שבעולם ולשבח ולהודות על מה שאנו זוכים לראות כשאנחנו מתבוננים.
Back To Top