skip to Main Content

אסתר ואחשוורוש

מגילת אסתר היא מקור השראה לציירים רבים, יהודים ולא יהודים כאחד. היצירה משתה אסתר ואחשורוש של יאן  ויקטורס היא דוגמה ליצירה הממחישה גם את סוגיית הסודות במגילה.

Back To Top