skip to Main Content

ארץ ישראל שלי/ דתיה בן דור

השיר מתאר את השותפות ואת העשייה המגוונת בבניית הבית הלאומי בארץ ישראל.
Back To Top