skip to Main Content

בית לאומי

על פי מגילת העצמאות, מדינת ישראל היא "בית לאומי לעם היהודי". בעקבות הקריאה במגילה נעסוק במשמעות המושג.
Back To Top