skip to Main Content

בית – קופסה ולא יותר?

מהו בית? מצד אחד הבית הוא "קופסה", מבנה מלבני שאנו גרים בו, ויש לו שימוש תכליתי. מצד אחר לבית יש משמעות גם במישור הרגשי-חווייתי: אנו קשורים אליו ועליו לא נוותר.
Back To Top

שמחים לשתף במאגר מגוון של פעילויות דיגיטליות לכבוד חודש שבט ובמרכזו - ט"ו בשבט - לשימוש מרחוק, בכיתה, בגן ובבית עם המשפחה!

השאירו את הפרטים שלכם וקבלו את המאגר ישירות לדוא"ל.
מי שלא מעוניין  -זה גם בסדר, פשוט לחצו על ה-X בצד שמאל למעלה.