skip to Main Content

ברכת החודש

בשבת החלה לפני ראש חודש, היא "שבת מברכים", אומרים את ברכת החודש המפרטת את האיחולים שאנחנו מאחלים לעצמנו לקראת החודש הבא.

Back To Top