skip to Main Content

גוף – שלומית כהן אסיף

בשיר גוף גוף האדם מדומה לבית, ואברי הפנים מושווים לחלקי הבית, אך העיקר בשיר הוא שהבית או פני האדם מסתירים את המתרחש בפנים.

 

Back To Top