skip to Main Content

דיוקן עצמי

מה אנו רואים כשאנו מתבוננים בעצמנו? איך אנחנו בוחרים להציג את עצמנו לפני העולם בפרופיל ברשתות חברתיות? דיוקן עצמי הוא המענה של ציירים רבים לשאלות האלו.

Back To Top