skip to Main Content

ה"חדר" – בית הספר של פעם

כשאנחנו חושבים על בית ספר, יש דימוי מסוים בראשנו, אך בתי ספר יש מסוגים שונים. התמונה מציגה "חדר" מזרח אירופי שהיה מעט שונה מבית הספר שלנו.
Back To Top