skip to Main Content

הלל הזקן ובית המדרש

לא נופתע לגלות שספרות חז"ל מלאה במקורות המדברים על ערך הלימוד. אחד הסיפורים הקלסיים בנושא הוא של התנא הלל שהתנהגותו העידה על כוח הרצון העז שלו ללמוד.
Back To Top