skip to Main Content

המגדלור שלי

מגדלור הוא מגדל העומד בחוף ים ומפיץ אור כדי לכוון את הספינות בים. המגדלורים משמשים לסימון קווי חוף מסוכנים, שרטונים רחוקים מהחופים ודרכי מוצא בטוחות לנמלים.

אמנם השימוש במגדלור פחת מאוד, שכן היום קיימות מערכות תאורה יעילות יותר, אך עדיין יש מגדלורים פעילים בעולם. ניעזר במגדלור כדימוי  וכסמל לדבר המפיץ אור ומורה לנו את הדרך.

Back To Top