skip to Main Content

הסוואה והתחפשות בטבע

ההסוואה היא מנגנון הגנה של בעלי חיים מסוימים ושיטת ציד של בעלי חיים אחרים. בפעילות זו אנו מקשרים זאת להסוואתה של אסתר: היא הסתירה את יהדותה והתחפשה לפרסית.

Back To Top