skip to Main Content

התחלה חדשה לבריונים

סיפור זה מלמד על היחס לרשעים. מהסיפור לומדים כי יש תקווה להתחלה חדשה לכל אדם בכל מצב, ולעולם אינה אובדת התקווה לפתוח דף חדש ולהתחיל מבראשית.

Back To Top