skip to Main Content

חוקרים את הזמן

הפנו את הילדים לפעילות חקר הנוגעת לזמן, ובה הם יכירו סוגים שונים של שעונים שנוצרו במהלך ההיסטוריה: משעון השמש ועד השעונים האנלוגיים והדיגיטליים.

Back To Top