skip to Main Content

ידיים מחופשות

לא רק בעזרת תחפושות אפשר להסתיר מי אנחנו באמת. גם איפור הוא דרך לעשות זאת.
לאמן האיטלקי מריו מריוטי היה רעיון מקורי: הוא איפר את ידיו כך שהן אינן נראות כמו ידיים!

Back To Top