skip to Main Content

אני לא ילדה של כיסא / שולמית הראבן

השיר מתאר את חוויית הלימוד של רבים מהתלמידים שלנו שהם סקרנים ושמחים ללמוד אך מתקשים להסתגל למסגרת הרגילה של בית ספר.
Back To Top