skip to Main Content

להגביר את האור

מה עלינו לעשות כאשר אנחנו מסתכלים סביבנו ורואים את העוולות הרבות? הוגה הדעות א' ד' גורדון מציע תשובה פשוטה וברורה: להגביר את האור.

Back To Top