skip to Main Content

לימוד – לשם מה?

למה אנחנו לומדים? האם כדי שנהיה מאוד משכילים? כדי לחדד את החשיבה שלנו? כדי לרכוש המון ידע? מקור זה עונה על השאלה.
את הפסוק "לִמְדוּ הֵיטֵב" (ישעיהו א, יז) פירש רש"י – לִמדו להיטיב.
מדוע? כיוון שלא מצאנו בשום מקום בתורה שמצֻוֶוה אדם להיות למדן ובקי בכל חדרי התורה,
שכן תכלית הלימוד אינה להיות למדן, אלא להיות אדם טוב.
לעשות הטוב ולהיטיב עם הזולת.

על פי רבי מנחם מנדל מקוצק, בתוך שמחה רז (עורך), כוכב השחר, יריד הספרים

לימוד – לשם מה? 1
לימוד – לשם מה? 2
Back To Top