skip to Main Content

מה מספרים ההורים שלנו?

תמיד חשוב ומעניין לתלמידים לשמוע כיצד ההורים שלהם התמודדו עם אתגרים שונים בחייהם. בפעילות זו יחקרו התלמידים את הוריהם על חוויות הלימוד שלהם.
Back To Top