skip to Main Content

מיקרוגרפיה – ציור במילים

המיקרוגרפיה היא אמנות עתיקה שבה קווי הציור מורכבים ממילים הכתובות באותיות זעירות. ביצירה כזו המילים הן רק הבסיס, והצורה היא המשמעותית.

Back To Top