skip to Main Content

מלך הטריוויה

הכינו עם התלמידים משחק המבוסס על שעשועון הטלוויזיה האמריקאי "ג'פרדי": המתמודדים מקבלים תשובה, ועליהם לנחש מה השאלה.

Back To Top