skip to Main Content

מעשים שונים וקצת משונים בליל הסדר

איך נגרום לילדים לשאול שאלות בליל הסדר? ואם אין ילדים, האם עדיין חשוב לשאול שאלות? על שאלות אלו משיב רמב"ם במקור זה.

Back To Top