skip to Main Content

סודות במגילת אסתר

מלכת אסתר נראתה בעיני המלך ואנשי הארמון כנערה פרסית יפה ותמימה. איש לא ידע שהיא שומרת סוד כמוס.

Back To Top