skip to Main Content

עם ספר על שפת הים / לאה גולדברג

שירה של לאה גולדברג ממחיש כיצד בכוחה של הקריאה בספר לשאוב את הקורא לעולמות אחרים.

Back To Top