skip to Main Content

קשר בין הפכים

האמרה העממית היא כי הפכים נמשכים זה לזה, ואכן ציור זה נותן ביטוי לקשר המיוחד הנוצר לעתים דווקא בין הפכים.

Back To Top