skip to Main Content

רואים את העיוורים

כיצד ניתן לחיות ללא אור? עם שאלה זו העיוורים מתמודדים בכל יום, והיא מעוררת שאלה חשובה לא פחות: כיצד לעזור להם לתפקד בסביבתם? בכך נעסוק בעקבות הצפייה בסרטון על התערוכה "דיאלוג בחשיכה" שבמוזאון הילדים בחולון.

Back To Top