skip to Main Content

שוב נתחיל מחדש – נתן יונתן

נראה שהתחלה חדשה סותרת את המילה "שוב". שירו של נתן יונתן מאיר את ההתחדשות שהיא בעצם כבר מוכרת, חידוש שיש בו חזרה.

Back To Top