skip to Main Content

שעת סיפור

ספרי ילדים רבים עוסקים בנושא הסובלנות וקבלת האחר. מומלץ לבחור ספר המתאים לתלמידים, לבקש מהם לקרוא אותו ובעקבות הקריאה לערוך פעילות כיתתית.

Back To Top