skip to Main Content

תשבץ הבית

בשפה העברית רבים מהשמות שאנו נותנים למקומות שונים מתחילים במילה "בית". איגדנו כמה מהם בתשחץ.
Back To Top