skip to Main Content

תשליך

בראש השנה נהוג לעשות תשליך – פעולה סמלית של השלכת החטאים הישנים וקבלת השנה החדשה בצורה נקייה ומחודשת כדי להתחיל מחדש.

Back To Top