skip to Main Content

מקום לכולם

כל אחד מאתנו שונה מחברו, אבל על אף השוני צריך תמיד לזכור מה מחבר את כולנו, כל בני האדם. פעילות זו מתאימה לסיכום לימוד הטקסט האדם נברא יחידי, וכן לאחר לימוד השיר אתה פלא והשיר כתונת הפסים.

Read More
Back To Top

זקוקים לחומרי למידה לגן, לכיתה ולמשפחה?
השאירו את הפרטים שלכם וקבלו מאיתנו מעת לעת חומרים מעניינים ומגוונים מבית קרן תל"י.

*מי שלא מעוניין  – זה גם בסדר, פשוט לחצו על ה-X בצד שמאל למעלה.