skip to Main Content

אדם בחייו

שירו של יהודה עמיחי מבוסס על פרק ג' בקהלת. בקטע "לכול זמן" מתוך ספר קהלת מודגשת העובדה שכל מצב בחיים מקבל זמן משלו, כלומר לכל דבר יש מקום בעולם. אצל יהודה עמיחי הקטע מעורר רעיון שונה: החיים מורכבים, ולכן מגוון תחושות ומעשים –…

Read More

דרך מפותלת

בציור זה של ריצ'רד הס עומד אדם בתחילתה של דרך מפותלת שהוא צועד בה. חלק מהדרך מעגלי ואינו מוביל קדימה, ונתיבים אחרים בה מובילים את האדם לעבר האופק. נתבונן בציור, ונמשיל אותו לדרך שאנו צועדים בה בחיינו.

Read More
Back To Top