skip to Main Content

דף חדש

"לפתוח דף חדש" הוא ביטוי ציורי של האפשרות להתחלה חדשה במחברת עם אין-סוף דפים והזדמנויות. נלמד את הביטוי, ונצייר על "דף חדש" את המשך השנה כפי שאנו רוצים שיהיה.

Read More

מנדלות

מַנְדָּלָה היא צורה שיסודה מהטבע. מנדה = מהות, לה = בתוך, כלומר מעגל שבתוכו המהות. מבנה המַנְדָּלָה סימטרי, והיא משרה תחושה של תנועה והרמוניה.

Read More
Back To Top