skip to Main Content

מתנת האש

האש כל כך חיונית ובסיסית בחיי בני האדם, שכל תרבות ותרבות הציעה הסברים למקורה. מקורה של האש בסיפור על פרומתאוס מהמיתולוגיה היוונית הוא אצל האלים. ללא המתנה הזאת היו נידונים בני האדם לכליה. דרך אחת להבין את הסיפור היא לראות…

Read More

המגדלור שלי

מגדלור הוא מגדל העומד בחוף ים ומפיץ אור כדי לכוון את הספינות בים. המגדלורים משמשים לסימון קווי חוף מסוכנים, שרטונים רחוקים מהחופים ודרכי מוצא בטוחות לנמלים. אמנם השימוש במגדלור פחת מאוד, שכן היום קיימות מערכות תאורה יעילות יותר, אך עדיין…

Read More
Back To Top