skip to Main Content

מה התחפושות שלי אומרות עליי?

מי באמת מסתתר מאחורי התחפושת? ברוח חג הפורים נהפוך את האותיות חפ"ש ונקבל חש"פ –  שורש המילה להיחשף. האם טמונה אמת במשחק אותיות זה? האם ההתחפשות אינה לפעמים בעצם דרך להיחשף (ביודעין או שלא ביודעין)? הבה נבדוק.

Read More

איך הכי טוב לי ללמוד?

אנחנו לא לומדים באופן זהה – לכל אדם יש נטיות וחוזקות משלו שבעזרתן הוא קולט את העולם. בפעילות זו נכיר את תאוריית ריבוי האינטליגנציות של גרדנר ונעודד את התלמידים לבדוק מהן הדרכים המתאימות להם ביותר ללמוד.

Read More
Back To Top