skip to Main Content

מה התחפושות שלי אומרות עליי?

מי באמת מסתתר מאחורי התחפושת? ברוח חג הפורים נהפוך את האותיות חפ"ש ונקבל חש"פ –  שורש המילה להיחשף. האם טמונה אמת במשחק אותיות זה? האם ההתחפשות אינה לפעמים בעצם דרך להיחשף (ביודעין או שלא ביודעין)? הבה נבדוק.

Read More

ללמוד בעצמי

בימינו הידע נגיש לכולם באמצעות האינטרנט, וכל אחד מאתנו יכול ללמוד כמעט כל נושא בעצמו. עובדה זו מעניקה כוח רב לכולנו, וביכולתה להפוך את העולם ליותר שוויוני. פעילות זו באה להמחיש לתלמידים את יכולתם ללמוד כמעט על כל נושא בעצמם.…

Read More

איך הכי טוב לי ללמוד?

אנחנו לא לומדים באופן זהה – לכל אדם יש נטיות וחוזקות משלו שבעזרתן הוא קולט את העולם. בפעילות זו נכיר את תאוריית ריבוי האינטליגנציות של גרדנר ונעודד את התלמידים לבדוק מהן הדרכים המתאימות להם ביותר ללמוד.

Read More

ללמוד בדרכי

מהן הדרכים האופטימליות ללימוד? שני מקורות אלו משיבים על שאלה זו ומציעים שיש ללמד את האדם לפי נטיותיו האישיות – תחומי עניין שקרובים ללבו, בכלים שמתאימים לכישוריו.

Read More

המגדלור שלי

מגדלור הוא מגדל העומד בחוף ים ומפיץ אור כדי לכוון את הספינות בים. המגדלורים משמשים לסימון קווי חוף מסוכנים, שרטונים רחוקים מהחופים ודרכי מוצא בטוחות לנמלים. אמנם השימוש במגדלור פחת מאוד, שכן היום קיימות מערכות תאורה יעילות יותר, אך עדיין…

Read More

מקום לכולם

כל אחד מאתנו שונה מחברו, אבל על אף השוני צריך תמיד לזכור מה מחבר את כולנו, כל בני האדם. פעילות זו מתאימה לסיכום לימוד הטקסט האדם נברא יחידי, וכן לאחר לימוד השיר אתה פלא והשיר כתונת הפסים.

Read More
Back To Top