skip to Main Content

מנדלות

מַנְדָּלָה היא צורה שיסודה מהטבע. מנדה = מהות, לה = בתוך, כלומר מעגל שבתוכו המהות. מבנה המַנְדָּלָה סימטרי, והיא משרה תחושה של תנועה והרמוניה.

Read More

עולים חדשים

עולים חדשים מתחילים מחדש כמעט מכל בחינה. הם לומדים שפה חדשה ומשנים אקלים, תרבות ומקום מגורים. הם מתחברים לחברים חדשים ומתחילים בעבודה חדשה. נכיר את הקשיים שהעולים נתקלים בהם, וננסה לפתח בנו רצון לעזור לעולים.

Read More

דרך מפותלת

בציור זה של ריצ'רד הס עומד אדם בתחילתה של דרך מפותלת שהוא צועד בה. חלק מהדרך מעגלי ואינו מוביל קדימה, ונתיבים אחרים בה מובילים את האדם לעבר האופק. נתבונן בציור, ונמשיל אותו לדרך שאנו צועדים בה בחיינו.

Read More
Back To Top