skip to Main Content

ברכת הבית

ברכת הבית היא ברכה פופולרית בעולם היהודי. הברכה משמשת כקמע לתלייה בכניסה של בתים רבים של יהודים מכל הזרמים. המחבר המקורי של הברכה אינו ידוע.

Read More

דף חדש

"לפתוח דף חדש" הוא ביטוי ציורי של האפשרות להתחלה חדשה במחברת עם אין-סוף דפים והזדמנויות. נלמד את הביטוי, ונצייר על "דף חדש" את המשך השנה כפי שאנו רוצים שיהיה.

Read More
Back To Top