skip to Main Content

להתחיל מחדש

אפשר לראות בזמן קו ישר מתמשך, אולם אפשר גם להתמקד דווקא במחזוריות שבו. השיר עוסק במחזוריות שבזמן דרך חודשי השנה אך גם מציין את ההתחדשות האפשרית בתוך אותה מחזוריות.

Read More
Back To Top

שמחים לשתף במאגר מגוון של פעילויות דיגיטליות לכבוד חודש שבט ובמרכזו - ט"ו בשבט - לשימוש מרחוק, בכיתה, בגן ובבית עם המשפחה!

השאירו את הפרטים שלכם וקבלו את המאגר ישירות לדוא"ל.
מי שלא מעוניין  -זה גם בסדר, פשוט לחצו על ה-X בצד שמאל למעלה.