skip to Main Content

בית על גלגלים

יצירתו של פיליפ רנצר העגלה הגדולה מעוררת את השאלה על מקומו של הבית בחיינו. ביצירה נראים בתים על גלגלים, ובכך היא מפריכה את הרעיון המקובל שבית הוא דבר קבוע ויציב.

Read More

הכנת מד גובה

לפעמים כשפוגש אותנו מישהו שלא ראה אותנו זמן רב, הוא אומר: "לא להאמין איך גדלת!" אבל אנחנו עצמנו לא כל כך מרגישים את הגדילה הזאת. הנה רעיון: הכינו מד גובה שיאפשר לכם לעקוב אחרי הגדילה שלכם.

Read More

האדם כעץ

"כי האדם עץ השדה" (דברים כ, יט) בתרבות יש סמלים וביטויים שונים המדמים את האדם לעץ. למשל: שורשים: מבטאים את הקשר של אדם למשפחתו אילן יוחסין: הסתעפות הדורות במשפחה צמיחה: התפתחות וגדילה.

Read More
Back To Top