skip to Main Content

חג הסיגד

בכ"ט בחשוון מצוין חג הסיגד, חגם של יהודי אתיופיה שבו מבקשים מחילה מאלוהים ומביעים את הכמיהה לעלות לירושלים. בלימוד על החג נוצרת הזדמנות להיפתח למנהגים ולתרבות אחרים משל הרוב בחברה.

Read More

עמודי הזית

מקום הצמיחה הטבעי של העצים הוא באדמה. הפסל רן מורין רצה להמחיש לנו את המצב הלא טבעי של הטבע העירוני, ואולי גם להגיד משהו על החיבור הציוני המחודש למולדת הישנה.

Read More
Back To Top