skip to Main Content

"החודש הזה לכם"

במסורת היהודית יש משמעות חשובה לחלוקה לחודשים מכיוון שהחגים נחגגים בתאריכים קבועים בחודש. על פי מסורת זו, אלוהים הפקיד את האחריות על קביעת הזמנים בידי האדם, ויש בכך מסר חשוב: האדם הוא שותף פעיל ומשמעותי במסורת היהודית.

Read More
Back To Top