skip to Main Content

סליחה!

שירה של לאה נאור מספר על הרצון לתקן את מעשינו ועל קושי הכרוך בכך. הילדים בשיר מתבוננים לאחור על המעשים השליליים שעשו ומביעים את רצונם להשתפר.

Read More
Back To Top