skip to Main Content

ארבעת הבנים, ארבעה ספרים

לעתים קרובות השאלות שאנו שואלים וגם השאלות שאין אנו שואלים מספרות הרבה עלינו. הרבה מהמידע שיש לנו על ארבעת הבנים המוזכרים בהגדה נובע מהשאלות ששאלו או לא שאלו. בפעילות זו נדון בשאלות אלו: מה מגלות עלינו השאלות שאנו שואלים? עד…

Read More
Back To Top

שמחים לשתף במאגר מגוון של פעילויות דיגיטליות לכבוד חודש שבט ובמרכזו - ט"ו בשבט - לשימוש מרחוק, בכיתה, בגן ובבית עם המשפחה!

השאירו את הפרטים שלכם וקבלו את המאגר ישירות לדוא"ל.
מי שלא מעוניין  -זה גם בסדר, פשוט לחצו על ה-X בצד שמאל למעלה.